Analyse: Bliver Deutsche Pfandbriefbank den næste europæiske bank der kollapser?

06 March 2024
af Lasse Hjortsballe

5 min

Marts måned er i fuld gang og med det nærmer årsdagen sig hastigt for kollapset af Credit Suisse, der fik hybrid kernekapital (AT1) for 120 mia. kroner til at blive værdiløst. Kreditanalytiker, Lasse Hjortsballe, stiller i denne analyse skarpt på udviklingen i den mindre tyske nichebank Deutsche Pfandbriefbank, som markedet frygter, kan blive den næste europæiske bank til at kollapse.

Deutsche Pfandbriefbanks aktie er faldet med 28% siden ultimo januar, mens bankens ene AT1 PBBGR 8,474 PERP er faldet med 38 kurspoint i samme periode, se figuren nedenfor. Banken er lidt mindre end Jyske Bank målt på totale aktiver og har næsten udelukkende udlån mod erhvervsejendomme, hvilket gør den speciel og sårbar overfor udviklingen i markedet for erhvervsejendomme.

Pfandbriefbank har i en længere periode været præget af svag profitabilitet og pres på forretningen modsat den generelle europæiske banksektor, der har leveret meget pæne regnskaber de seneste kvartaler.

Kilde: FM Marselis, Bloomberg.

De seneste års stigende renter, og coronapandemiens betydning for værdisætning af kontorejendomme, har betydet stærkt faldende priser på erhvervsejendomme, hvilket har ramt indtjeningspotentiale og betydet stigende tab på udlån. Banken har 15% af deres udlån i USA, og markedets bekymring for banken begyndte for alvor at tage fart, efter amerikanske New York Community Bank i slut januar rapporterede store tab på erhvervsejendomme. 

Kilde: Deutsche Pfandbriefbank

Markedets bekymring fik Pfandbriefbank til et par dage efter at udsende en pressemeddelelse, hvor de fortalte om nedskrivninger på €100 mio. i fjerde kvartal, mens de bekræftede, at kapitaloverdækningen var solid. Dagen efter følte banken sig igen nødsaget til at berolige investorerne, og denne gang beskrev de bankens likviditetsbuffer. 

Banken er relativ unik i deres eksponering mod erhvervsejendomme, som figuren nedenfor viser. Figuren viser europæiske bankers udlån mod erhvervsejendomme i procent af deres egentlig kernekapital fordelt på deres kernekapitalprocent. Et par andre større europæiske banker har ligeledes høj eksponering mod erhvervsejendomme, men Pfandbriefbank er speciel.

Kilde: FM Marselis, Bloomberg.

Dystert syn på bankens overlevelsesmuligheder

Meldingerne fra banken har dog ikke ændret på markedets dystre syn på bankens overlevelsesmuligheder. Bankens AT1 handler nu i kurs 22, mens bankens Tier 2 obligationer handler i kurs 38. For at sætte kursfaldet på bankens AT1 i relief, så handler Credit Suisses allerede nedskrevne AT1’er i kurs 11 (her køber man retten til at deltage i diverse søgsmål), mens spanske Banco Populars AT1 handlede i midt 40’erne i perioden op til bankens afvikling tilbage i 2017. 

Netop kollapset af Banco Popular er værd at have frisk i hukommelsen, når man skal forestille sig scenarierne for Pfandbriefbanks fremtid. For kreditinvestorerne vil Banco Populars afvikling i 2017 vække minder, da bankens AT1 og Tier 2 obligationer dengang blev nedskrevet til 0. Banco Popular, dengang Spaniens femte største bank, blev vurderet som “failing or likely to fail” af ECB grundet likviditetsudtræk efter langvarige problemer med profitabiliteten.

Da afviklingsmyndighederne ikke så nogen mulig privatsektorløsning, og da en afvikling var i offentlighedens interesse, blev banken hurtigt solgt til konkurrenten Santander for kun 1 euro, mens AT1 og Tier 2 altså blev nedskrevet til nul. På trods af et utal af retssager rettet mod beslutningen, ultimo 2022 var der forsat 438 retssager i gang mod afviklingsmyndighederne, så kan Populars afvikling ses som præcedens for fremtidig afvikling af større europæiske banker.

Regnskab vil blive fulgt af mange

Deutsche Pfandbriefbank forventes at komme med regnskab i morgen den 7. marts, men inden da er scenarierne for bankens potentielle død blevet beskrevet flittigt. Ratingbureauet S&P har tidligere opsummeret “exit scenarierne” for banken – et salg, en bail-in afvikling eller en konkurs. Banken kan finde en køber selv, men det kræver en villig køber, der formentligt vil kræve garantier for at dække tab på udlånsbogen. Derudover kan en potentiel køber muligvis opnå en bedre aftale, hvis de først køber, efter banken er kollapset.

En bail-in afvikling vil klart være førsteprioritet, hvis banken bliver nødlidende og et salg ikke lykkedes, og her skal både AT1 og Tier 2 forventes at blive nedskrevet til 0. Banken har aktiekapital for €3,1 mia., AT1 for €300 mio. og Tier 2 for €600 mio., hvilket skal ses i sammenhæng med udlån på €43 mia. og risikovægtede aktiver for €18 mia. Bankens kapitaloverdækning er på ca. €1 mia. eller 2,4% af bankens udlån.

Banken har yderligere senior non-preferred obligationer for €2,3 mia., hvilket giver en pæn buffer til bankens senior preferred obligationer, der med kurser i 90’erne heller ikke indpriser den store risiko for tab. Regnskabet i morgen vil blive fulgt af bredt i kreditmarkedet for tegn på, hvor kritisk situationen er for Pfandbriefbank, uden det dog forventes at påvirke det generelle marked for bankgæld. Basisscenariet er for mange forsat, at banken klarer sig igennem med store tab, men undgår kollaps. Vi krydser fingre for, at vi undgår at skulle skrive om bankkollaps igen.

Pressekontakt:

Communications Manager,
Laura Sulbæk Frederiksen,
(+45) 3157 1963

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik