Bliv klogere på effekten af positivt og negativt kollerede aktiver i porteføljen

15 May 2024
af Nickolai Larsen

5 min

I sidste opslag i vores serie med #fokuspåporteføljekonstruktion viste vi, at diversifikation er centralt for enhver investor, da man kan øge sit afkast uden at øge risikoen i porteføljen. I dette opslag vil vores analytiker, Nickolai Larsen, vise, at god diversifikation også mindsker de værst tænkelige afkast.  

Diversifikation opnås både ved at købe mange aktiver, og aktiver, der bevæger sig modsatrettet, hvilket i tekniske termer kaldes negativt korrelerede aktiver. Hvis vi forestiller os to hypotetiske aktiver, der begge har et forventet afkast på 7,5% hvert år og en standardafvigelse på 20%, så kan vi lege med deres samvariation (korrelation) for at vise effekten af diversifikation. 

I nedenstående figur har vi 10.000 gange simuleret afkastet på en portefølje over 20 år, der årligt investerer 50% i hvert aktiv. Korrelation kan ligge i intervallet mellem -1 og 1. En korrelation tæt på 1 indikerer stærk samvariation, mens en korrelation tæt på -1 indikerer en stærk tendens til modsatrettede ændringer. I den øverste figur har de to aktiver en korrelation på 0,8, mens de i den anden figur er negativt korreleret på -0,8, så i første eksempel er de to aktiver stærkt positivt korreleret, mens de i andet eksempel er stærkt negativt korreleret. 

Fra de 10.000 simulationer for både positivt og negativt korrelerede aktiver har vi udvalgt de værste 100 slutudfald. Det vil sige de 100 ”alternative” virkeligheder, hvor porteføljen efter 20 år har klaret sig værst. Med bare to positivt korrelerede aktiver har man i alle 100 tilfælde tabt en stor del af sin investering, på trods af de høje årlige forventede afkast på 7,5%. Med høj negativ korrelation har man selv i det værste udfald ikke tabt penge. 

I dette opslag har vi antaget, at sandsynligheden for et stort positivt afkast i et givet år er lige så sandsynlige som et stort negativt afkast. I virkeligheden har usædvanligt store negative afkast i aktiemarkedet dog sket oftere end usædvanligt store positive afkast. Vi udelader den simulationsøvelse fra graferne nedenfor, men det vil kun øge den positive effekt af diversifikation.  

Desværre er afkast på de fleste investeringsaktiver positivt korrelerede, hvorfor man ofte må opnå sin diversifikation gennem lave, positive korrelationer. I næste opslag vil vi vende tilbage til et af de få aktiver, der i perioder har været negativt korreleret med både aktier og obligationer.

Kilde: Bloomberg/FM Marselis

Disclaimer

Materialet er udarbejdet til brug for orientering samt informering og skal aldrig betragtes som en opfordring om, eller anbefaling til, at købe eller sælge aktier, værdipapirer eller lignende. De nævnte oplysninger skal ej heller betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Marselis kan aldrig holdes ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysninger i materialet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling aldrig kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling

 

Pressekontakt:

Communications Manager,
Laura Sulbæk Frederiksen,
(+45) 3157 1963

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik