Corporate Bonds

Om fonden​

FMM Corporate Bonds er en innovativ investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder. Fonden er et resultat af Fondsmæglerselskabet Marselis’ unikke analysetilgang til kredit, teamets store know-how og et setup som sikrer lave omkostninger. Fonden udbydes i samarbejde med Nykredit Portføljeadministration A/S i Kapitalforeningen Investin.

Fonden blev startet d. 18/06/2019 med en indre værdi på 100.

Målsætning

Fonden har til formål, at give investorer et alternativ til gængse investeringsforeninger indenfor kreditmarkedet. 

Hvis du ønsker at høre mere om at blive investor, eller blot at høre nærmere omkring mulighederne i Corporate Bonds, så tøv ikke med at kontakte os direkte.

Stamdata

Officielle nøgletal

Daglig indre værdi

Navn: Marselis Corporate Bonds Akk.
Fondskode/ISIN: DK0061675436

Kontakt: cbf@fmmarselis.dk

Officielle nøgletal

14-05-2024

(Opgøres på tirsdagens lukkepriser hver onsdag)

Indre værdi: 117,18
Emmisionspris: 117,77
Indløsningspris: 116,60

Daglig indre værdi

Marselis Corporate Bonds Akk. – KL A

Investeringsstrategi

Corporate Bonds investerer ud fra strategier, som er blevet udviklet, implementeret og finpudset siden Fondsmæglerselskabet Marselis’ opstart i 2014, hvor alt tager udgangspunkt i en relativ betragtning. Investeringsstrategierne udnytter de mange skævheder og muligheder, som opstår i kreditmarkedet.

Investeringsområderne er de højt forrentede segmenter i det europæiske kreditmarked, hvilket inkluderer High Yield obligationer og subordinerede obligationer fra finansielle og ikke-finansielle virksomheder.

Risikoforhold

Investering i Corporate Bond er forbundet med en risiko. Fonden er af Finanstilsynet klassificeret som en kategori 3 på risikoskala fra 1-7. Bemærk, at denne risiko ikke er stationær og kan variere over tid. Fonden er målrettet investorer, der har en lav til middel risikoprofil.  

Vores Fonde

Credit Fund

Credit Fund er en gearet investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder.

Systematisk Allokering

Marselis Systematisk Allokering er en globalt investeret fond med en veldiversificeret, datadrevet og dynamisk forvaltet porteføljestrategi.

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik