Credit Fund​

Om fonden

Credit Fund er en gearet investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder. Fonden kører med samme basisportefølje som Corporate Bonds, men har desuden en dynamisk gearing på op til 1x. Risikoen er dermed tættere på aktieinvesteringer, men det forventede afkast er tilsvarende højere. Fonden udbydes i samarbejde med Nykredit Portføljeadministration A/S i Kapitalforeningen Investin.

Fonden er et resultat af Fondsmæglerselskabet Marselis’ unikke analysetilgang til kredit, teamets store know-how og et setup, som sikrer lave omkostninger. 

Målsætning

Fonden har til formål at give investorer et alternativ til investeringsforeninger med høj risiko, hvilket dermed er på niveau med aktiemarkedet.

Hvis du ønsker at høre mere om at blive investor, eller blot at høre nærmere omkring mulighederne i Credit Fund, så tøv ikke med at kontakte os direkte.

Stamdata

Officielle nøgletal

Daglig indre værdi

Navn: Marselis Credit Fund Akk. – Kl A
Fondskode/ISIN: DK0061276227

Navn: Marselis Credit Fund Akk. – Kl W
Fondskode/ISIN: DK0061276300

Kontakt: cf@fmmarselis.dk

Officielle nøgletal

14-05-2024

(Opgøres på tirsdagens lukkepriser hver onsdag)

Marselis Credit Fund Akk. – KL A:

Indre værdi: 122,39
Emmisionspris: 123,00
Indløsningspris: 121,47

Marselis Credit Fund Akk. – KL W:

Indre værdi: 121,11
Emmisionspris: 121,72
Indløsningspris: 120,50

Daglig indre værdi

Marselis Credit Fund Akk. – KL A

Marselis Credit Fund Akk. – KL W

Investeringsstrategi

Credit Fund investerer ud fra strategier, som er blevet udviklet, implementeret og finpudset siden Fondsmæglerselskabet Marselis’ opstart i 2014, hvor alt tager udgangspunkt i en relativ betragtning. Investeringsstrategierne udnytter de mange skævheder og muligheder som opstår i kreditmarkedet. Investeringsområderne er de højt forrentede segmenter i det europæiske kreditmarked, hvilket inkluderer High Yield obligationer og subordinerede obligationer fra finansielle og ikke-finansielle virksomheder.

For at udnytte potentialet i strategierne til fulde, gør fonden brug af gearing i en grad, der øger afkastprofilen til et niveau lig aktier. Gearingen anvendes dynamisk og vil derfor svinge mellem 0-1x, alt efter hvor store muligheder, der er i vores investeringsunivers, samt hvor stort afkastpotentiale, vi generelt ser i kreditmarkedet. For bedre at kunne styre den ekstra risiko som denne gearing giver, kan der gøres brug af afdækningsstrategier, som hurtigt og billigt kan justere fondens markedsrisiko til det niveau, vi finder passende.

Risikoforhold

Investering i Credit Fund er forbundet med en risiko. Fonden er af Finanstilsynet klassificeret som en kategori 4 på risikoskala fra 1-7. Bemærk, at denne risiko ikke er stationær og kan variere over tid. Fonden er målrettet investorer, der har en middel til høj risikoprofil

Vores Fonde

Corporate Bonds

FMM Corporate Bonds er en innovativ investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder…

Systematisk Allokering

Marselis Systematisk Allokering er en globalt investeret fond med en veldiversificeret, datadrevet og dynamisk forvaltet porteføljestrategi.

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik