01

Corporate Bonds

Om fonden​

Corporate Bonds er en innovativ investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder. Fonden er et resultat af Fondsmæglerselskabet Marselis’ unikke analysetilgang til kredit, teamets store know-how og et setup, som sikrer lave omkostninger. Fonden udbydes i samarbejde med Nykredit Portføljeadministration A/S i Kapitalforeningen Investin.

 

Målsætning

Fonden har til formål at give investorer et alternativ til gængse investeringsforeninger indenfor kreditmarkedet og har et afkastmål på 8-9% p.a. over en 3-årig periode. Det forventede afkast er efter omkostninger men før performance fee.

Hvis du ønsker at høre mere om at blive investor, eller blot at høre nærmere omkring mulighederne i Corporate Bonds, så tøv ikke med at kontakte os direkte.

Stamdata

Officielle nøgletal

Daglig indre værdi

Navn: Marselis Corporate Bonds Akk.
Fondskode/ISIN: DK0061675436

Kontakt: cbf@fmmarselis.dk

Officielle nøgletal

28-11-2023

(Opgøres på tirsdagens lukkepriser hver onsdag)

Indre værdi: 102,60
Emmisionspris: 103,12
Indløsningspris: 102,09

Daglig indre værdi

30-11-2023

Marselis Corporate Bonds Akk. – KL A

Indre værdi: 103,48

Investeringsstrategi

Corporate Bonds investerer ud fra strategier, som er blevet udviklet, implementeret og finpudset siden Fondsmæglerselskabet Marselis’ opstart i 2014, hvor alt tager udgangspunkt i en relativ betragtning. Investeringsstrategierne udnytter de mange skævheder og muligheder, som opstår i kreditmarkedet.

Investeringsområderne er de højt forrentede segmenter i det europæiske kreditmarked, hvilket inkluderer High Yield obligationer og subordinerede obligationer fra finansielle og ikke-finansielle virksomheder.

Investeringshorisont og risikovillighed

Corporate Bonds henvender sig primært til investorer med en lang investeringshorisont og med en risikovillighed, der er middel eller høj. Vi henvender os til den brede palette af investorer, med ønsket om en aktiv pleje og risikospredning indenfor en aktivklasse, hvor høje minimumsinvesteringer sætter begrænsninger for dette.

Investering i Corporate Bonds skal tages ud af det risikobudget, den enkelte investor har til risikoaktiver som for eksempel aktier. Risikoen i Corporate Bonds er dog lavere end aktier.

02

Credit Fund​

Om fonden

Credit Fund er en gearet investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder. Fonden kører med samme basisportefølje som Corporate Bonds, men har desuden en dynamisk gearing på op til 1x. Risikoen er dermed tættere på aktieinvesteringer, men det forventede afkast er tilsvarende højere. Fonden udbydes i samarbejde med Nykredit Portføljeadministration A/S i Kapitalforeningen Investin.

Fonden er et resultat af Fondsmæglerselskabet Marselis’ unikke analysetilgang til kredit, teamets store know-how og et setup, som sikrer lave omkostninger. 

Målsætning

Fonden har til formål at give investorer et alternativ til investeringsforeninger med høj risiko og har et afkastmål på 10-12% p.a. over en 3-årig periode, hvilket dermed er på niveau med aktiemarkedet.
Det forventede afkast er efter omkostninger men før performance fee.

Hvis du ønsker at høre mere om at blive investor, eller blot at høre nærmere omkring mulighederne i Credit Fund, så tøv ikke med at kontakte os direkte.

Stamdata

Officielle nøgletal

Daglig indre værdi

Navn: Marselis Credit Fund Akk. – Kl A
Fondskode/ISIN: DK0061276227

Navn: Marselis Credit Fund Akk. – Kl W
Fondskode/ISIN: DK0061276300

Kontakt: cf@fmmarselis.dk

Officielle nøgletal

28-11-2023

(Opgøres på tirsdagens lukkepriser hver onsdag)

Marselis Credit Fund Akk. – KL A:

Indre værdi: 100,06
Emmisionspris: 100,56
Indløsningspris: 99,31

Marselis Credit Fund Akk. – KL W:

Indre værdi: 99,08
Emmisionspris: 99,58
Indløsningspris: 98,59

Daglig indre værdi

30-11-2023

Marselis Credit Fund Akk. – KL A

Indre værdi: 101,52

Marselis Credit Fund Akk. – KL W

Indre værdi: 100,53

Investeringsstrategi

Credit Fund investerer ud fra strategier, som er blevet udviklet, implementeret og finpudset siden Fondsmæglerselskabet Marselis’ opstart i 2014, hvor alt tager udgangspunkt i en relativ betragtning. Investeringsstrategierne udnytter de mange skævheder og muligheder som opstår i kreditmarkedet. Investeringsområderne er de højt forrentede segmenter i det europæiske kreditmarked, hvilket inkluderer High Yield obligationer og subordinerede obligationer fra finansielle og ikke-finansielle virksomheder.

For at udnytte potentialet i strategierne til fulde, gør fonden brug af gearing i en grad, der øger afkastprofilen til et niveau lig aktier. Gearingen anvendes dynamisk og vil derfor svinge mellem 0-1x, alt efter hvor store muligheder, der er i vores investeringsunivers, samt hvor stort afkastpotentiale, vi generelt ser i kreditmarkedet. For bedre at kunne styre den ekstra risiko som denne gearing giver, kan der gøres brug af afdækningsstrategier, som hurtigt og billigt kan justere fondens markedsrisiko til det niveau, vi finder passende.

Investeringshorisont og risikovillighed

Credit Fund henvender sig primært til investorer med en lang investeringshorisont og med en høj risikovillighed. Vi henvender os til den brede palette af investorer, med ønsket om en aktiv pleje og risikospredning indenfor en aktivklasse hvor høje minimumsinvesteringer sætter begrænsninger for dette.

Investering i Credit Fund skal tages ud af det risikobudget, den enkelte investor har til risikoaktiver som for eksempel aktier. Bemærk, at på grund af den dynamiske gearing, så er risikoen i fonden ikke stationær og vil variere over tid.

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik