Fondsmæglerselskabet Marselis er en moderne version af den klassiske fondsmægler.

Vores aktiviteter dækker over handel og rådgivning på danske realkredit -og statsobligationer, samt virksomhedsobligationer og kapitalforvaltning. Hvor handel og rådgivning er orienteret mod de største institutionelle investorer, er kapitalforvaltningen orienteret mod family offices og semiprofessionelle kunder.

Forvaltning

Vi tilbyder i dag forvaltning af kreditobligationer gennem vores to fonde ud fra stategier, hvor alt tager udgangspunkt i en relativ værdibetragtning, samt et meget konkurrencedygtigt omkostningssetup.

Investeringsstrategierne udnytter de mange skævheder og muligheder, som opstår i kreditmarkedet.

Fondsmæglerselskabet Marselis har ligeledes mange års erfaring med analyse, prisfastsættelse og handel med danske realkredit- og statsobligationer, hvor vi i dag tilbyder forvaltning på to typer mandater; et likviditetsmandat og et traditionelt obligationsmandat. Som forvalter er vi absolut orienteret, hvilket betyder, at vi sigter efter et stabilt positivt afkast, mere end at slå et givent benchmark.

Sådan gør vi

01

Disciplineret

02

Transparens

03

Ansvarlig

01

Kvantitativ og
disciplineret

Vores investeringsfilosofi tager sit udgangspunkt i moderne investerings- og porteføljeteori, kombineret med en systematisk og disciplineret tilgang til investering og risikostyring. Vi er ikke en ”algo-fond”, men vi baserer alle beslutninger på kritisk kvantitativ analyse, kombineret med den praktiske erfaring, som vores investerings- og risikoteams har opbygget i løbet deres mere end 20 år i danske og globale finansielle markeder.

02

Transparens

Vores ambition er at give fonde, family offices og formuende privatkunder investeringsløsninger af samme kvalitet, som den de største institutionelle investorer oplever. Udover en kvantitativt funderet og disciplineret investeringsproces, og stærk stabil performance, er transparens og tilgængelighed med hensyn til både omkostninger, porteføljesammensætning og performance et vigtigt element i opbygningen og fastholdelsen af en tillidsfuld relation til vores kunder.

03

Interessesam­menfald

Ansvaret for investorernes penge tager vi meget alvorligt, og vi arbejder kontinuerligt med at sikre sammenfald af interesser mellem os og vores investorer. Vi sikrer konkret dette gennem en asymmetrisk aflønning af Fondsmæglerselskabet Marselis, således vi kun tjener penge, når investorerne tjener penge. Derudover er alle væsentlige investeringsbeslutningstagere selv direkte investeret i fondene på samme vilkår som kunderne.

Rådgivning og Handel

Vi er specialiseret i analyse af kreditobligationer inden for fire fokusområder; europæisk high yield, corporate hybrider, samt subordinerede udstedelser fra banker og forsikringsselskaber. Vi tilbyder rådgivning inden for porteføljesammensætning og timing, i forhold til den relative værdi inden for sammenlignelige enkeltudstedelser.
For stats- og realkreditobligationer har vi med vores store netværk og erfaring et grundigt kendskab til såvel de likvide, som de mindre likvide danske realkreditobligationer. På den baggrund arbejder vi løbende med rådgivning og investering i papirer, som giver et godt merafkast i forhold til de toneangivende likvide realer.

Sådan gør vi

Vi har tilladelse til at handle for egen regning

Vi er specialister på vores områder

Vi rådgiver ud fra relativ værdi

01

Vi har tilladelse til at
handle for egen regning

Vi har som et af de få tilsvarende selskaber mulighed for at handle for egen regning. Det gør, at vi kan sikre kunderne de bedste priser. Vi handler direkte på børsen, hvis det er bedst, og har ikke nogen form for fordyrende mellemled. Det er i vores optik 100% uafhængighed.

02

Vi er specialister på
vores områder

V har med vores store netværk og medarbejdernes solide erfaring et grundigt kendskab til såvel de likvide, som de mindre likvide danske realkreditobligationer. På den baggrund arbejder vi løbende med rådgivning og investering i papirer, som giver et godt merafkast i forhold til de toneangivende likvide realer.

På kreditobligationer har vi har gennem årene specialiseret os i analyse inden for fire fokusområder; europæisk high yield, corporate hybrider, samt subordinerede udstedelser fra banker og forsikringsselskaber.

Denne ekspertise har blandt andet medført en efterspørgsel efter forvaltning af denne type mandater. Se ”Forvaltning” ovenfor.

03

Vi rådgiver ud fra
relativ værdi

Vi kombinerer specialudviklede dataprogrammer med vores analytikeres store erfaring, engagement og ikke mindst innovative tilgang til aktivklasserne.

Vi tilbyder rådgivning inden for porteføljesammensætning og timing, i forhold til den relative værdi inden for sammenlignelige enkeltudstedelser.

Investorportræt

"Vi skal ikke bruge penge, før vi har tjent dem"

Investorportræt

Servico A/S

2023

Niels Henrik Østergaard er ejer og leder af rengøringsvirksomheden, Servico, som er vokset støt, men roligt siden begyndelsen i 2005. Organisk vækst er nemlig en af hjørnestenene for ejeren. Pengene skal tjenes, inden de kan bruges.

Mejlgade i Aarhus er kendt for sin mangfoldighed. Både i forhold til gadens mange forskellige ejendomme, som i visse tilfælde kan dateres helt tilbage til 1500-tallet. Men også for hvad de mange ejendomme huser. Her finder man blandt andet bagere, spisesteder, frisører, det Jyske
Kunstakademi, arkitektkontorer og i nummer 42, Niels Henrik Østergaards rengøringsvirksomhed, Servico.

I det lille skæve byhus i øjenhøjde med gadens pulserende cykelliv har han og hans medarbejdere holdt til siden 2011. Virksomheden Servico startede han dog allerede i 2005
efter en tur til USA, hvor beslutningen om at starte sit eget firma blev taget.

”Jeg havde simpelthen ikke kongens mønt på det tidspunkt. Min lejlighed var det eneste, jeg havde, som var mit, og jeg havde svært ved at få det hele til at hænge sammen. Derfor tænkte jeg, at jeg ikke skulle ud at låne til noget, og et rengøringsfirma kunne jeg starte med det samme, og det gjorde jeg så,” fortæller Niels Henrik Østergaard, som er ejer og direktør i virksomheden.

 

Tre hurtige fakta

  • Startet i Aarhus i 2005 og har i dag 80 ansatte

  • Udfører professionelle totalløsninger og enkeltstående serviceopgaver inden for alle typer privat -og erhvervsrengøring

  • Åbnede i 2015 et kontor i København med nu 8 ansatte.

” Hvis man ikke har sig selv med, så kan der gå for mange ting galt i min optik. Det nemmeste i min verden ville være bare at ansætte og gøre større, men det gør vi ikke.”

Niels Henrik Østergaard, ejer og adm. direktør,
Servico A/S.

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik