Marselis’ kreditfonde leverer igen tocifrede afkast efter turbulent 2022

08 April 2024
af Laura Sulbæk Frederiksen

5 min

Efter et turbulent 2022 fik kreditfondene hos Fondsmæglerselskabet Marselis for alvor vind i sejlene igen i efteråret 2023. Særligt eksponeringen mod finansielle AT1-obligationer har drevet de høje afkast i fondene, som de sidste 12 måneder har leveret samlet afkast på henholdsvis 29,8% og 19,7%.

Kollapset af den schweiziske bank, Credit Suisse, i starten af 2023 rystede det finansielle marked og i særdeleshed investorerne i subordineret bankgæld. På bagsiden af kollapset for et år siden opstod der dog nogle muligheder, som investorerne i Fondsmæglerselskabet Marselis’ kreditfonde nu nyder godt af i form af tocifrede afkast.

”Da alting så værst ud i forbindelse med kollapset af Credit Suisse, udnyttede vi vores aktive tilgang til markedet. De investeringer leverede ikke afkast med det samme, men det er blandt andet dem, vi nyder godt af nu. Det viser, hvad aktiv forvaltning kan, når man har indsigt og stort kendskab til de markeder og segmenter, man investerer i. I Marselis er det vores job at se på den relative værdi. Det betyder, vi skal se muligheder, når tingene er ude af balance og være i stand til at få merafkast ud af det på sigt,” siger Thomas Knudsen, Senior Portfolio Manager i Fondsmæglerselskabet Marselis.

De sidste 12 måneder har kreditfondene leveret et samlet afkast på henholdsvis 29,8% i Credit Fund og 19,7% i Corporate Bonds, som er ugearet, mens High Yield markedet har leveret 8,1 %.

”En af grundende til, at vi har slået markedet så markant, er blandt andet vores større eksponering mod bankernes AT1-er og forsikringssektorens RT1-er. Det er begge dele af markedet, som vi har et dybt kendskab til. Det gør også, at vi tør at hoppe ind i dem, når skævheder i markedet opstår. Det kan vi, fordi vi ved, hvad vi skal holde os fra, og hvad vi med ro i maven kan investere i,” siger Thomas Knudsen, og fortsætter:

”Det betyder naturligvis også, at vi nogle gange taber lidt mere end markedet, men de muligheder, der opstår på bagkanten, er som sagt også dem, der gør, at vi som aktive forvaltere, kan levere højere afkast på den lange bane og skabe den værdi, vi har lovet vores investorer”.

(...) det viser, hvad aktiv forvaltning kan, når man har indsigt og stort kendskab til de markeder og segmenter, man investerer i. I Marselis er det vores job at se på den relative værdi. Det betyder, at vi skal se muligheder, når tingene er ude af balance og være i stand til at få merafkast ud af det på sigt."

Thomas Knudsen, Senior Portfolio Manager,
Fondsmæglerselskabet Marselis

Gode muligheder fremadrettet

Fondene er også kommet rigtig godt fra start i 2024, hvor de samlet set har leveret afkast på henholdsvis 11,2 % for Credit Fund og 7,3% for Corporate Bonds. Til sammenligning har en ETF, som har en bred investering i High Yield markedet, blot leveret 0,1% i afkast.

På trods af de høje afkast og det lidt lavere renteniveau er der stadig gode muligheder for attraktive afkast på længere sigt, ifølge porteføljemanageren.

”Det positive ved den nuværende situation er, at vi har mange enkelt cases i porteføljen, der har leveret, men selve markedet har næsten ikke bevæget sig i år. Den situation gør, at vi kan opretholde potentialet for høje afkast, fordi vi kan udnytte vores fokus på relativ værdi, da tingene er kørt fra hinanden. Det giver os mulighed til fortsat at vise vores værd som aktive forvaltere i markedet,” siger Thomas Knudsen.

* Fonden blev lanceret 22/6-2020, hvorfor udviklingen før dette er simuleret.

Pressekontakt:

Communications Manager,
Laura Sulbæk Frederiksen,
(+45) 3157 1963

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik