Systematisk Allokering

Om fonden​

Marselis Systematisk Allokering er en globalt investeret fond med en veldiversificeret, datadrevet og dynamisk forvaltet porteføljestrategi. Den er investeret systematisk i de vigtigste globale markeder: Aktier, stats- og kreditobligationer, råvarer og andre risikofyldte aktiver. Det giver de bedste muligheder for at konstruere robuste porteføljer og maksimere afkastet, uden at der løbes større risici, end det investorerne er blevet lovet. Porteføljen består udelukkende af aktiver, som handles i de mest likvide finansielle markeder i verden, og omlægninger begrænses for at holde omkostningerne nede.

Fonden udbydes i samarbejde med Fundmarket i Kapitalforeningen PortfolioManager.

Målsætning

Marselis Systematisk Allokering leverer stærke risikojusterede og absolutte afkast til nogle af markedets laveste omkostninger. Målsætningen med strategien er at ligge i den absolutte top af vores peergruppe, som er udvalgt blandt danske og udenlandske fonde med ”blandede mandater” med en investeringsrisiko på samme niveau som fondens.

Stamdata

Officielle nøgletal

Navn: Marselis Systematisk Allokering – KL U
Fondskode/ISIN: DK0062617015

Kontakt: mo@fmmarselis.dk

Officielle nøgletal

14-05-2024

(Opgøres på tirsdagens lukkepriser hver onsdag)

Indre værdi: 104,51
Emmisionspris: 104,61
Indløsningspris: 104,40

Investeringsstrategi

Strategien investerer i relevante globale markeder, svarende til institutionelle investorers investeringsunivers. Den anvender udelukkende likvide ETF’er og direkte investering i danske obligationer.

Porteføljen justeres sjældent, men reagerer systematisk på større udsving i markederne så tabsrisikoen begrænses, samtidig med at de nye muligheder, som udsvingene giver, udnyttes metodisk og effektivt. Denne systematik, den brede spredning af porteføljen og de meget lave handelsomkostninger gør, at strategien performer stærkt over tid, målt i både det absolutte og risikojusterede afkast, den leverer til investorerne.

Fonden er ”long only” og benytter hverken gearing, ”short selling” eller derivater.

Strategien overperformer sin peergruppe målt på både absolut og risikojusteret afkast, og i både ”out-of-sample” simuleringer med realistiske omkostninger, og efter ”go-live” i sommeren 2023.

Risikoforhold

Investering i Systematisk Allokering er forbundet med en risiko. Fonden er af Finanstilsynet klassificeret som en kategori 3 på risikoskala fra 1-7. Bemærk, at denne risiko ikke er stationær og kan variere over tid. Fonden er målrettet investorer, der har en lav til middel risikoprofil.  

Vores Fonde

Corporate Bonds

FMM Corporate Bonds er en innovativ investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder…

Credit Fund

Credit Fund er en gearet investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder.

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik