Vi skaber resultater gennem ekspertise, innovation og stærke relationer.

Uanset om det gælder kunder, samarbejdspartnere eller vores partnerskab som ejere i selskabet, så ønsker vi langvarige relationer, som bygger på ordentlighed, tillid, troværdighed og transparens.

For os er tilfredse kunder og stolte medarbejdere de bedste ambassadører for vores forretning og kan være med at skabe flere stærke partnerskaber i fremtiden.

Ejet af medarbejdere

Vi har serviceret vores kunder siden 2014 med handel og rådgivning indenfor kredit-, stats- og realkreditobligationer, samt kapitalforvaltning.

Oprindeligt hed vi Lind Capital Fondsmæglerselskab. I 2022 skiftede vi ejerstruktur, hvor selskabets medarbejdere købte hovedaktionær, Henrik Lind, ud.

I dag hedder vi Fondsmæglerselskabet Marselis og er 100 procent medarbejderejet. Det betyder, at vi skal skabe værdi for kunderne for at skabe værdi for os selv.

Uafhængig rådgivning

Som et af de få fondsmæglerselskaber i Danmark er vi godkendt af Finanstilsynet til ’den store’ fondsmæglerlicens. Det gør os i stand til at handle for egen regning og dermed være kundernes direkte adgang til alle relevante finansielle markeder. 

Det gør os til en af de få 100% uafhængige forvaltere i markedet. Det betyder, at vi altid agerer i kundernes bedste interesser uden afhængighed af fordyrende mellemled, eller behov for hensyntagen til egne positioner.

Vi kan rådgive og eksekvere for kunder, og vi kan tilbyde bredere løsninger, hvor kunden overlader præcis den mængde investeringsbeslutninger til os, som det passer den enkelte kunde at uddelegere.

Uanset omfanget af kundernes behov vil vores implementering og eksekvering for kunden ske direkte i markedet.

Vi tror på, at høje stabile afkast – både risikojusterede og absolutte – skabes gennem en analytisk tilgang til, hvordan risikofaktorer og illikviditet er prisfastsat i markedet. Vi bruger både dette direkte i vores porteføljestrategier, og i vores rådgivning baseret på relativ værdi indenfor realkredit-, stats-og kreditobligationer.

Nyheder

Magasinet Kapital

Et halvårligt magasin til alle vores investorer, som orienterer om udviklingen i Fondsmæglerselskabet Marselis’ forretningsområder, samt bringer inspirerende portrætter og artikler af både vores investorer og eksterne interessenter.

NO. 07

— Kapital_07_2023

PDF

Andet halvår 2023

NO. 06

— Kapital_06_2023

PDF

Første halvår 2023

NO. 05

— Kapital 5

PDF

Første halvår 2022

NO. 04

— Kapital 4

PDF

Andet halvår 2021

NO. 03

— Kapital 3

PDF

Første halvår 2021

NO. 02

— Kapital 2

PDF

Andet halvår 2020

NO. 01

— Kapital 1

PDF

Første halvår 2020

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik