I listen herunder kan du se alle juridiske dokumenter tilhørende Fondsmæglerselskabet Marselis, samt vores godkendelse fra Finanstilsynet.

Klagevejledning​

Hvis du ikke er tilfreds med vores service, produkter eller afgørelser, kan du sende en klage til Pernille Vestergaard, der er selskabets klageansvarlige. Henvendelser kan ske telefonisk på (+45) 2860 4383, via mail på klageansvarlig@fmmarselis.dk eller per brev til Fondsmæglerselskabet Marselis’ adresse:

Fondsmæglerselskabet Marselis A/S
Att.: Pernille Vestergaard
Fredericiagade 23,1
DK-8000 Aarhus, Danmark

 

Du kan også sende din klage til:


Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
Amaliegade 8B, 2.
Postboks 9029
1022 København K.

ESG

Fondsmæglerselskabet Marselis har udarbejdet en ESG-politik, som afspejler den måde selskabet investerer sin egenholdning. Politikken tager afsæt i selskabets værdigrundlag, som har betydning for investeringsbeslutninger, og kan derfor betyde at nogle selskaber fravælges. I forbindelse med rådgivning og skønsmæssige porteføljepleje for selskabets kunder, imødekommer Marselis den enkelte kundes valg inden for bæredygtighed.

Marselis har ikke en ESG-komité på nuværende tidspunkt, men vil revurdere løbende.     

Oversigt

15

Politik for Baredygtighedsrisici

2024

14

Politik vedrorende interessekonflikter

2023

13

Policy for handling conflicts of interest

2023

12

Ordreudforelsespolitik

2023

11

Order Execution Policy

2023

10

Best Execution Rapport (DK)

2021

09

Best Execution Rapport (EN)

2021

08

Best Execution Report (DA)

2022

07

Best Execution Report (EN)

2022

06

Best Execution Rapport (DA)

2023

05

Best Execution Report (EN)

2023

04

Offentliggørelse af oplysninger

2022

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik