I listen herunder kan du se alle juridiske dokumenter tilhørende Fondsmæglerselskabet Marselis, samt vores godkendelse fra Finanstilsynet.

Klagevejledning​

Hvis du ikke er tilfreds med vores service, produkter eller afgørelser, kan du sende en klage til Pernille Vestergaard, der er selskabets klageansvarlige. Henvendelser kan ske telefonisk på (+45) 2860 4383, via mail på klageansvarlig@fmmarselis.dk eller per brev til Fondsmæglerselskabet Marselis’ adresse:

Fondsmæglerselskabet Marselis A/S
Att.: Pernille Vestergaard
Fredericiagade 23,1
DK-8000 Aarhus, Danmark

 

Du kan også sende din klage til:


Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
Amaliegade 8B, 2.
Postboks 9029
1022 København K.

ESG

Fondsmæglerselskabet Marselis har udarbejdet en ESG-politik, som afspejler den måde selskabet investerer sin egenholdning. Politikken tager afsæt i selskabets værdigrundlag, som har betydning for investeringsbeslutninger, og kan derfor betyde at nogle selskaber fravælges. I forbindelse med rådgivning og skønsmæssige porteføljepleje for selskabets kunder, imødekommer Marselis den enkelte kundes valg inden for bæredygtighed.

Marselis har ikke en ESG-komité på nuværende tidspunkt, men vil revurdere løbende.     

Oversigt

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik