Hvordan investerer man i kreditobligationer?

12 December 2023
af Thomas Knudsen

5 min

Som investor har man groft sagt to måder, hvorpå man kan investere i kreditobligationer – enten ved køb af en investeringsfond eller ved selv at udvælge de obligationer, man ønsker.

Førstnævnte måde er uden tvivl den simpleste, og det fungerer præcis som at købe en hvilken som helst anden investeringsfond. Her skal man som investor have sit fokus på, om investeringsstrategien passer til ens risikoprofil og ikke mindst undgå for høje omkostninger.

Sidstnævnte kræver lidt mere indsigt i strukturen på kreditmarkedet, da denne adskiller sig meget fra det mere kendte aktiemarked. Kreditobligationer handles oftest ikke på en børs som aktier, men handles ”Over-The-Counter”, hvilket vil sige, at man indgår en handel direkte med en anden part, som typisk vil være en bank eller lignende.

Samtidig er kreditobligationer ofte meget forskellige i deres struktur (løbetid, kupon, sikkerhedsstillelse, placering i kapitalstrukturen, etc.), hvorfor det ikke kun er nødvendigt at kende udstederen, men også den specifikke obligation. Denne yderligere dimension giver dog rig mulighed for at skræddersy ens investering efter behov og risikoappetit.

"Kreditobligationer er ofte meget forskellige i deres struktur, hvorfor det ikke kun er nødvendigt at kende udstederen, men også den specifikke obligation."

Thomas Knudsen,
Senior Portfolio Manager,
Fondsmæglerselskabet Marselis

Tre opmærksomhedspunkter

Man skal som investor være opmærksom på nogle ting, når man selv køber kreditobligationer:

1)      Der er ofte høje minimumsbeløb på mellem €100.000 og €200.000, hvilket gør, at man skal have en større formue for at opnå diversifikation.

2)    Der kan ofte være lav gennemsigtighed omkring priser, fordi obligationer ikke handles på en centraliseret børs. Som investor kan det dermed være svært at vurdere, hvorvidt en pris fra ens bank eller modpart er den bedste mulige. Derfor er adgang til flere prisstillere vigtigt, da man derved kan sammenligne på tværs, og den mulighed er typisk reserveret for større institutionelle investorer.

3)    Visse obligationer må ikke købes af retail-investorer, og andre klassificeres som komplekse produkter, hvorfor man bør søge rådgivning ved en certificeret rådgiver, inden man investerer.

På grund af ovenstående er det ofte den mest passende løsning for de fleste investorer at købe sig ind i en investeringsfond. Der får man den rette diversifikation for selv et mindre beløb, og ofte vil fonden have mulighed for at finde den bedste pris på tværs af mange banker og modparter.

En passiv eller aktiv forvalter? 

Vælger man at investere gennem en fond, skal man tage stilling til, hvorvidt man ønsker en passiv eller aktiv fond. Hvis man ser på aktiemarkedet, så viser meget empirisk data, at det ofte er begrænset, hvad en aktiv aktieforvalter reelt set giver af værdi for investorer relativt til en passiv investering i eksempelvis ETF’er.

Aktive forvalters generelt manglende evne til at kunne slå det brede aktiemarked efter omkostninger begrundes ofte med, at aktiemarkedet er yderst likvidt, hvorfor al information hurtigt og effektivt indprises i markedet. Netop dette er ikke altid tilfældet for kreditmarkedet grundet den anderledes markedsstruktur, vi har beskrevet. Dette gælder især for de højt forrentede dele af kreditmarkedet – eksempelvis high yield og subordineret kredit. Her skaber illikviditet og tekniske faktorer ofte muligheder for attraktive køb og salg, hvorved en aktiv forvalter kan maksimere porteføljens afkast/risiko-profil.

Indenfor de segmenter af kreditmarkedet, hvor sådanne muligheder opstår, kan man derfor argumentere for, at aktiv forvaltning giver investoren merværdi.

Ansvarsfraskrivelse

Materialet er udarbejdet til brug for orientering samt informering og skal aldrig betragtes som en opfordring om, eller anbefaling til, at købe eller sælge aktier, værdipapirer eller lignende. De nævnte oplysninger skal ej heller betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Marselis kan aldrig holdes ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysninger i materialet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling aldrig kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

Pressekontakt:

Communications Manager,
Laura Sulbæk Frederiksen,
(+45) 3157 1963

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik