FM Marselis Logomark

Fondsmæglerselskabet Marselis er specialister inden for kapitalforvaltning, rådgivning og obligationshandel.

Hvad vi laver

Vi fokuserer på kapitalforvaltning og rådgivning af professionelle og semiprofessionelle kunder, family offices og mindre institutionelle investorer, samt rådgivning og obligationshandel med institutionelle kunder.

Forretningsområder

Forvaltning

Vi tilbyder forvaltning af kreditobligationer gennem vores to fonde ud fra stategier, hvor alt tager udgangspunkt i en relativ værdibetragtning, samt et meget konkurrencedygtigt omkostningssetup. Investeringsstrategierne udnytter de mange skævheder og muligheder, som opstår i kreditmarkedet.

Fondsmæglerselskabet Marselis har ligeledes mange års erfaring med analyse, prisfastsættelse og handel med danske realkredit- og statsobligationer, hvor vi i dag tilbyder forvaltning på to typer mandater; et likviditetsmandat og et traditionelt obligationsmandat.
Som forvalter er vi absolut orienteret, hvilket betyder, at vi sigter efter et stabilt positivt afkast, mere end at slå et givent benchmark.

Rådgivning og Handel

Vi er specialiseret i analyse af kreditobligationer inden for fire fokusområder; europæisk high yield, corporate hybrider, samt subordinerede udstedelser fra banker og forsikringsselskaber.
Vi tilbyder rådgivning inden for porteføljesammensætning og timing, i forhold til den relative værdi inden for sammenlignelige enkeltudstedelser.

For stats- og realkreditobligationer har vi med vores store netværk og erfaring et grundigt kendskab til såvel de likvide, som de mindre likvide danske realkreditobligationer. På den baggrund arbejder vi løbende med rådgivning og investering i papirer, som giver et godt merafkast i forhold til de toneangivende likvide realer.

Erfaring, ekspertise og stærke relationer.​

Vi har eksisteret siden 2014 og indtil december 2022 var vi en del af Lind-koncernen under navnet Lind Capital Fondsmæglerselskab (LCFM). I december 2022 skiftede vi ejerstruktur, hvor selskabets medarbejdere købte hovedaktionær Henrik Lind ud. I dag hedder vi Fondsmæglerselskabet Marselis og er 100 procent medarbejderejet. Vi tror på, at stærke partnerskaber, udnyttelse af vores konkurrencemæssige fordele kombineret med en gennemsigtig omkostningsstruktur giver kunderne de bedste resultater.

Vi opererer med et fleksibelt setup, som gør os i stand til at skalere vores rådgivning og investering for kunderne til præcis det niveau, der ønskes. Gennem partnerskaber og stærke relationer i den finansielle sektor er vi i stand hurtigt og effektivt at gøre nye muligheder investerbare. Derfor kan vi altid tilbyde kunderne præcis den løsning, som er den rigtige for dem.

Partnerskab og stærke relationer er omdrejningspunktet i hele vores forretning. Uanset om det gælder kunder, samarbejdspartnere eller vores partnerskab som ejere i selskabet, så ønsker vi langvarige relationer, som bygger på ordentlighed, tillid, troværdighed og transparens.

Fonde

01

01

Corporate Bonds

Corporate Bonds er en innovativ investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder. Fonden er ugearet og et resultat af Fondsmæglerselskabet Marselis’ unikke analysetilgang til kredit, teamets store know-how og et setup, som sikrer lave omkostninger.

Fonden udbydes i samarbejde med Nykredit Portføljeadministration A/S i Kapitalforeningen Investin.

02

02

Credit Fund

Credit Fund er en gearet investeringsfond, som investerer i virksomhedsobligationer med fokus på de europæiske markeder. Fonden kører med samme basisportefølje som Corporate Bonds, men har desuden en dynamisk gearing på op til 1x. Risikoen er dermed større end på Corporate Bonds, men det forventede afkast er tilsvarende højere.

Fonden udbydes i samarbejde med Nykredit Portføljeadministration A/S i Kapitalforeningen Investin

Seneste nyheder