Hvad er fordelene ved at diversificere sin portefølje?

23 April 2024
af Nickolai Larsen

5 min

Et helt centralt element i vores nye produkt, Marselis Systematisk Allokering, er diversifikation; altså spredning af porteføljens risici. Vi vil i de kommende opslag dykke ned i fordelene ved at diversificere sin portefølje, og hvordan de udnyttes. I denne artikel vil vi forklare, hvad diversifikation er og kort skitsere effekten.

En diversificeret portefølje allokerer på tværs af mange forskellige aktiver. Det kan både være indenfor en aktivklasse, for eksempel ved at købe et bredt aktieindeks, og på tværs af aktivklasser, som for eksempel ved at holde både aktier og obligationer.

Derved får man aktiver, der ikke altid stiger og falder på samme tid, selvom de forhåbentligt alle stiger i værdi over en længere periode. Det giver en mere stabil portefølje. 

Et mål for udsving i en porteføljes afkast er standardafvigelse. Til dem, der ikke er bekendt med standardafvigelse, så måler det basalt set bare et aktivs tendens til at afvige fra sit gennemsnitlige afkast. Det vil sige, at når et aktiv har en høj standardafvigelse, så er det mere risikabelt. 

Nedenstående figur viser standardafvigelsen på x-aksen og forventet afkast på y-aksen. De sorte prikker er individuelle aktiver, mens de to linjer viser optimale porteføljer. Den røde linje viser optimale porteføljer kun konstruet med danske aktier, europæiske aktier og danske statsobligationer. Den grønne linje inkluderer flere aktieindeks og kreditobligationer. 

 

Kilde: Bloomberg/FM Marselis

Det ses tydeligt, at man for et givet afkast kan mindske risikoen betydeligt ved at inkludere flere aktiver i sin portefølje, uden at man af den grund sænker sit forventede afkast. Alternativt kan man øge sit forventede afkast, uden at øge sin risiko, ved at sprede sin investering over flere aktiver. 

For eksempel har den optimale portefølje med få aktiver og et afkast på 8% en standardafvigelse omkring 8%, mens man for samme afkast kun har en standardafvigelse omkring 6%, hvis man inkluderer flere aktiver i sin porteføljekonstruktion. 

Hvis man ikke har en stærk holdning til et aktivs fremtidige afkast, så er diversifikation et godt princip at følge, da man dermed undgår unødvendig risiko uden at mindske sin porteføljes afkastpotentiale.

I næste opslag vil vi vise, hvordan man kan reducere de mest negative udfald for sin portefølje ved at købe aktiver, der bevæger sig modsatrettet.

Disclaimer

Materialet er udarbejdet til brug for orientering samt informering og skal aldrig betragtes som en opfordring om, eller anbefaling til, at købe eller sælge aktier, værdipapirer eller lignende. De nævnte oplysninger skal ej heller betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Marselis kan aldrig holdes ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysninger i materialet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling aldrig kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling

 

Pressekontakt:

Communications Manager,
Laura Sulbæk Frederiksen,
(+45) 3157 1963

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik