Hvordan kan råvarer diversificere en standard 60/40 portefølje?

29 May 2024
af Lasse Hjortsballe

5 min

I de seneste opslag i vores serie med #fokuspåporteføljekonstruktion har vi beskrevet fordelene ved diversifikation i ens portefølje. Med diversifikation kan man øge sit forventede afkast uden at øge risikoen i porteføljen, mens god diversifikation også kan mindske de værst tænkelige afkast. Særligt brugbare er aktiver, hvis afkast korrelerer (samvarierer) negativt med andre aktiver, da man her får størst muligt gavn af diversifikation.

De seneste års positive korrelation mellem aktier og obligationer udfordrer en standard 60/40 portefølje. I denne artikel beskriver Lasse Hjortsballe, hvordan råvarer kan bidrage med negativ korrelation til aktier og obligationer.

Afkastet på obligationer er i perioder negativt korreleret med aktier (se første figur nedenfor) og indgår bl.a. derfor naturligt i de fleste investeringsporteføljer. De seneste år er den negative korrelation dog blevet kraftigt udfordret, hvilket som bekendt har betydet store tab for en standard 60/40 investeringsportefølje, hvor 60% er investeret i aktier og 40% er investeret i obligationer. 

Jagten er derfor gået ind på aktiver, der kan bidrage med negativ korrelation til aktier og obligationer. En af kandidaterne er investering i råvarer gennem en ETF eller fond, hvor afkastet afhænger af udviklingen i råvarepriserne.

Kilde: FM Marselis/Bloomberg

Figuren nedenfor er lidt kompleks, men viser grundlæggende forskellige aktivers korrelation med både obligationer og aktier. Hver prik er altså et aktivs korrelation med obligationer op ad y-aksen og korrelationen med aktier hen ad x-aksen. Data er her siden 2000. Her ses det tydeligt, at aktiverne enten har høj korrelation mod obligationer eller aktier.

Kilde: FM Marselis/Bloomberg

Hvis vi i stedet vender os mod de seneste år, hvor aktie/obligations korrelationen ikke længere er negativ, så ser billedet anderledes ud. De seneste godt tre år stikker råvarer nu meget ud med lav korrelation til både aktier og obligationer. I perioder med høj inflation og positiv aktie/obligations korrelation kan det give mening at være eksponeret mod råvarer.

Eksponering mod råvarer kan findes i mange formater og strukturer, men vi har i dette skriv brugt et UBS råvare indeks samt et guld indeks. Bemærk, at der kan være stor forskel på indhold, strategi og performance i forskellige råvarer ETF’er og fonde, så et informeret valg af råvarer ETF eller fond er meget vigtigt.

Kilde: FM Marselis/Bloomberg

Disclaimer

Materialet er udarbejdet til brug for orientering samt informering og skal aldrig betragtes som en opfordring om, eller anbefaling til, at købe eller sælge aktier, værdipapirer eller lignende. De nævnte oplysninger skal ej heller betragtes som anbefalinger eller rådgivning af juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Marselis kan aldrig holdes ansvarlig for tab forårsaget af investorers dispositioner – eller mangel på samme – på baggrund af oplysninger i materialet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast og kursudvikling aldrig kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling

 

Læs mere om vores nye fond her på hjemmesiden

Pressekontakt:

Communications Manager,
Laura Sulbæk Frederiksen,
(+45) 3157 1963

Når du besøger vores website, skal du beslutte, hvorvidt du accepterer vores cookiepolitik